Bij een moxa behandeling wordt Bijvoetkruid (Artemisia vulgaris) verbrand ter hoogte van één of meerdere acupunctuurpunten.

Het ontbranden van het Bijvoetkruid zorgt voor het verwarmen van één of meerdere acupunctuurpunten of -groep en stimuleert deze hierdoor. Er wordt gebruik gemaakt van een moxastick die op een afstand van het punt wordt gehouden of door een kleine hoeveelheid op een acupunctuurnaald of indirect op het punt door middel van een beschermend schijfje te ontbranden.

Door het ontbranden van het Bijvoetkruid wordt warmte ingebracht in het punt om dit te stimuleren en wordt de lokale bloeddoorstroming van de huid en onderliggende weefsels verhoogd.

De toepassing van moxa is afhankelijk van de klachten en de energetische toestand van de te behandelen persoon. Het is dus niet zo dat bij eenzelfde klacht bij verschillende personen het automatisch bij al deze personen kan worden toegepast. Bijvoorbeeld zal bij een persoon die teveel hitte (Yang) in een bepaald systeem heeft geen extra warmte via moxa therapie worden toegevoegd.

Het gebruik van moxa zorgt algemeen voor een stimulatie van de circulatie van bloed en Qi (levensenergie).

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.