Controleer snel en pijnloos de holistische tekorten van uw lichaam met behulp van de nieuwste meetmethoden

De oorsprong van het meten van celfrequenties ligt in de eerste helft van de 20e eeuw. In die tijd ontdekten wetenschappers voor het eerst dat cellen, net als andere kleine deeltjes (bijvoorbeeld atomen), kunnen worden herkend en geïdentificeerd op basis van hun frequentie.


Dat klinkt in eerste instantie een beetje ingewikkeld, maar het is gemakkelijk uit te leggen:
als onderdeel van hun dagelijkse werk in ons lichaam zenden cellen bepaalde frequenties uit. Deze kunnen heel verschillend zijn. Het type en de kenmerken van de frequentie zijn afhankelijk van de grootte, functie, vorm en beweging van een lichaamscel. Dus in een hartcel bijvoorbeeld is een andere celfrequentie te detecteren dan in een levercel. Ze bevat onder andere veel meer energieproducerende mitochondriën.


Naast het type cel onthult de analyse van celfrequenties ook de toestand van de cellen. Als de bepaalde frequentie de ideale toestand benadert, vervult deze zijn functie en is niet of slechts in geringe mate aangetast.


Indien de vastgestelde frequentie echter afwijkt van het optimum, kunnen hierdoor conclusies worden getrokken over bepaalde onevenwichtigheden in het lichaam. Dus bepaalde vormen van frequentieafwijking bijvoorbeeld kunnen wijzen op de aanwezigheid van latente of chronische ontsteking. Anderen suggereren een onbalans in het hormoonmetabolisme.


Dergelijke frequentieafwijkingen worden veroorzaakt door de invloed op de cellen van exogene factoren zoals verontreinigende stoffen of pathogenen (bijvoorbeeld herpes). Ze brengen de cel in een soort “noodtoestand” -> beweging, functie en activiteit en dus de frequentie van de cel worden aangetast.


Moderne systemen voor het analyseren van celfrequenties kunnen dus celtypes of toestanden en hun stress identificeren en interpreteren. Snel, pijnloos, holistisch. Ze beperken zich tot het herkennen van disposities of aandachtspunten van stress; want daar ligt de kerncompetentie van deze fascinerende technologie.

Op basis hiervan kunnen eventueel voedingssupplementen worden voorgesteld.

​De moderne celfrequentiemeting:

Snel

Pijnloos

Holistisch

Disclaimer & belangrijke opmerking:
* Het NICA en het CellScout systeem worden alleen gebruikt om de energetische toestand van een persoon te bepalen. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de resultaten geen medische diagnose vormen en deze niet kunnen vervangen. De NICA en het CellScout-systeem zijn geen medische hulpmiddelen.

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.