ALGEMEEN

Onderstaande verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf heden. Zij vervangen en vernietigen alle voorgaande. De koper aanvaardt deze integraal. Elk tegenstrijdig beding, uitgaande van de koper, is nietig, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding onzerzijds.

PRIJZEN

Alle op onze prijslijsten vermelde prijzen zijn indicatief en kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande berichtgeving door ons worden gewijzigd. Enkel schriftelijke offertes zijn bindend tot op de erin genoemde datum, of, bij afwezigheid hiervan, tot 30 dagen na de verzenddatum.

KANTOORUREN/BEZOEK/AFHALEN VAN GOEDEREN

Tijdens de kantooruren bent u welkom, mits afspraak op voorhand. Wij zijn open van maandag tot zaterdag tussen 10h en 18h.

BESTELLINGEN

Bestellingen kunnen doorgegeven worden via de webshop (www.lagohprano.be/shop) of via email (info@lagohprano.be).

LEVERTERMIJN

Wij streven ernaar geen stocktekorten te hebben, maar ook wij zijn afhankelijk van de natuur, van andere bedrijven,… Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en houden geen verplichting onzerzijds in.

VERZENDING VAN UW PAKKET

Pakketten worden over het algemeen binnen 2 dagen na ontvangst van uw betaling verzonden via bPost of PostNL met tracking. U krijgt van ons een trackingnummer waarmee u uw pakket online kunt volgen.

Wij streven ernaar geen stocktekorten te hebben, maar ook wij zijn afhankelijk van de natuur, van andere bedrijven,… Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en houden geen verplichting onzerzijds in.

Verzendkosten zijn inclusief behandeling, verpakking en frankering. Behandelingskosten zijn vaste bedragen, terwijl vervoerskosten afhankelijk zijn van het totaalgewicht. We raden u aan uw artikelen onder te brengen in één bestelling. We kunnen twee apart geplaatste bestellingen niet samenvoegen, voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt bijzondere zorg besteed aan breekbare voorwerpen.

Al onze verkopen geschieden ex works, Diest. Het transportrisico is geheel ten laste van de koper.

Onze dozen zijn groot genoeg om uw artikelen goed beschermd te kunnen verzenden.

KLACHTEN

Wij nemen alle klachten ernstig. Voor een goede gang van zaken dienen klachten binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan ons gemeld te worden en binnen de 5 werkdagen per aangetekend schrijven of email schriftelijk bevestigd te worden. Klachten die nadien toekomen, tenzij het gaat om verborgen gebreken of kwaliteitsproblemen van goederen, waarvan de garantietermijn niet verstreken is, kunnen wij niet meer behandelen.

RETOURBELEID

Alvorens goederen te retourneren, neemt u schriftelijk contact op met ons.

Verzendkosten voor teruggezonden goederen zijn steeds ten laste van de koper.

U kunt artikelen binnen 30 dagen na levering terugsturen. Het product moet in nieuwe staat verkeren. Indien het product beschadigd of gebruikt is, zal er geen terugbetaling volgen. Controleer dat u uw contactgegevens bij de retour heeft gevoegd en vermeld indien mogelijk een trackingnummer en een beschrijving van uw probleem.

Lagoh Prano raadt aan om een ontvangstbewijs en verpakkings-ID voor de retour van de pakjesdienst te verlangen, omdat het de opvolging van de retourzending indien nodig vergemakkelijkt. Lagoh Prano zal de retours die in aanmerking komen, terugbetalen. Indien u per overschrijving betaalde, hebben we een bankrekeningnummer nodig waarop we het geld kunnen terugstorten. Dit kunt u het gemakkelijkst via e-mail aan ons communiceren.

Om uw producten terug te kunnen zenden, heeft u een ontvangst- of aankoopbewijs nodig. Stuur uw aankoop niet terug naar de fabrikant. U moet uw product sturen naar: Lagoh Prano, Diest, 3290, Overstraat 36, Belgium

U bent verantwoordelijk voor de betaling van uw eigen verzendingskosten voor de retour van uw artikel. Verzendingskosten worden niet terugbetaald, de kosten van de retourzending worden van uw terugbetaling afgetrokken. Afhankelijk van uw woonplaats kan de bezorgingstijd van uw uitgewisseld product variëren.

Indien u een artikel van meer dan 75,00 EUR terugzendt, moet u overwegen een traceerbare leveringsdienst te gebruiken of een transportverzekering te kopen. Wij garanderen niet dat we uw geretourneerd artikel zullen ontvangen.

TERUGBETALINGSBELEID

Ons aanbod blijft 30 dagen geldig. Indien er 30 dagen verstreken zijn sinds uw aankoop kunnen wij u jammer genoeg geen terugbetaling of ruil aanbieden. Om voor een retour in aanmerking te komen, moet een artikel ongebruikt zijn en zich in de staat bevinden waarin u het ontving. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

TERUGBETALING

Zodra uw retour is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u van de ontvangst van uw artikel op de hoogte te brengen. We informeren u ook over de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

Indien goedgekeurd, zal de terugbetaling worden verwerkt, en zal er automatisch een bedrag op uw creditcard of oorspronkelijk betaalmiddel worden gecrediteerd, binnen een bepaald aantal dagen.

GEDEELTELIJKE TERUGBETALING

Er zijn bepaalde situaties waarin slechts een gedeeltelijke terugbetaling wordt toegekend (indien van toepassing): boeken met duidelijke gebruikssporen, cd’s, dvd’s, software, videogames of opnames waarvan de verpakking geopend is. Elk artikel dat niet langer door ons toedoen in de originele staat verkeert of beschadigd is, of waarvan er onderdelen ontbreken.

LAATTIJDIGE OF ONTBREKENDE TERUGBETALINGEN

Indien u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, gelieve eerst uw bankrekening opnieuw na te kijken. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschapij. Het kan een tijdje duren vooraleer uw terugbetaling officieel is geboekt. Wanneer u dit alles heeft gedaan en u nog steeds geen terugbetaling heeft ontvangen, neem dan contact met ons op via: info@lagohprano.be.

AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

Alleen normaal geprijsde artikelen komen voor terugbetaling in aanmerking. Afgeprijsde artikelen kunnen we jammer genoeg niet terugbetalen.

RUILEN

We ruilen alleen artikelen indien ze defect of beschadigd zijn. Indien u het artikel door eenzelfde product wilt vervangen, stuur ons dan vooraf een e-mail op info@lagohprano.be en wacht op instructies van ons.

GESCHENKEN

Indien het artikel bij aankoop als geschenk werd aangeduid en direct naar u is verzonden, ontvangt u een waardebon voor het bedrag van uw retour. Zodra het geretourneerd artikel is ontvangen, sturen we per e-mail een cadeauvoucher naar u op.

Indien het artikel bij aankoop niet als geschenk werd aangeduid of indien de schenker het artikel naar zichzelf liet opsturen om het u later te overhandigen, sturen we een terugbetaling naar de schenker en wordt hij op de hoogte gebracht van uw retour.

NIET RETOURNEERBARE GOEDEREN

Verschillende types goederen zijn van terugzending uitgesloten. Goederen met een beperkte houdbaarheid zoals voeding, bloemen, kranten of tijdschriften kunnen niet worden teruggezonden. We aanvaarden ook geen producten die intiem zijn of van sanitaire aard, gevaarlijke materialen, of ontvlambare producten of gassen. Andere niet retourneerbare goederen zijn: cadeauvouchers, downloadbare software, bepaalde gezondheids- en verzorgingsartikelen.

BETALINGSVOORWAARDEN

Onze facturen vervallen op datum dat de goederen bij de koper afgeleverd worden. Enkel na schriftelijke voorafgaande afspraak kan hiervan worden afgeweken. Wij kunnen op elk moment opteren de levering enkel na voorafbetaling pas te versturen. Indien betalingsvoorwaarden niet worden gerespecteerd, behouden we het recht om zonder ingebrekestelling de volgende kosten aan te rekenen: een interest van 12% op jaarbasis en een conventionele schadevergoeding van 15% met een minimum van 60,00 EUR. Alle reële incassokosten zijn voor rekening van de koper. Indien betalingsafspraken niet worden nagekomen, zullen wij een volgende levering automatisch tegen voorafbetaling versturen, of wachten met versturen totdat alle openstaande facturen zijn vereffend.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang bovenstaande betalingsvoorwaarden niet zijn nageleefd, blijven de goederen eigendom van Lagoh Prano – Yves Strick.

GESCHILLEN

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken en hoven, in wiens rechtsgebied Lagoh Prano – Yves Strick is gelegen, bevoegd.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.